Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Taryfy 2018

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Obowiązujące na terenie Gminy Rzeczenica na okres:

Od 12.06.2018r.

W załączeniu Uchwała Rady Gminy Rzeczenica w sprawie ustalenia dopłaty dla taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków

 

1. Wysokość opłat za dostarczanie wody od 1 do 12 miesiąca

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena netto

Cena brutto

Grupa 1

Odbiorcy usług rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego, na rzecz których spółka świadczy również usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Cena wody (zł/m3)

4,12zł

4,45zł

Stawka opłaty abonamentowej

1,25zł

1,35zł

Grupa 2

Odbiorcy usług rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego, na rzecz których spółka nie świadczy usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Cena wody (zł/m3)

4,12zł

4,45zł

Stawka opłaty abonamentowej

1,96zł

2,12zł

Grupa 3

Odbiorcy usług rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego, na rzecz których spółka świadczy również usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Cena wody (zł/m3)

4,12zł

4,45zł

Stawka opłaty abonamentowej

0,71zł

0,77zł

Grupa 4

Odbiorcy usług rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego, na rzecz których spółka nie świadczy usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Cena wody (zł/m3)

4,12zł

4,45zł

Stawka opłaty abonamentowej

1,41zł

1,52zł

Grupa 5

Odbiorcy usług w budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, na rzecz których spółka świadczy również usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Cena wody (zł/m3)

4,12zł

4,45zł

Stawka opłaty abonamentowej

0,93zł

1,00zł

Grupa 6

Odbiorcy usług w budynkach wielorodzinnych rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, na rzecz których spółka świadczy również usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Cena wody (zł/m3)

4,12zł

4,45zł

Stawka opłaty abonamentowej

0,38zł

0,41zł

Grupa 7

Odbiorcy usług w budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, na rzecz których spółka nie świadczy usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Cena wody (zł/m3)

4,12zł

4,45zł

Stawka opłaty abonamentowej

1,31zł

1,41zł

Grupa 8

Odbiorcy usług w budynkach wielorodzinnych rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, na rzecz których spółka nie świadczy usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Cena wody (zł/m3)

4,12zł

4,45zł

Stawka opłaty abonamentowej

0,78zł

0,84zł

Wysokość opłat za dostarczanie wody od 13 do 24 miesiąca

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena netto

Cena brutto

Grupa 1

Odbiorcy usług rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego, na rzecz których spółka świadczy również usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Cena wody (zł/m3)

4,12zł

4,45zł

Stawka opłaty abonamentowej

1,25zł

1,35zł

Grupa 2

Odbiorcy usług rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego, na rzecz których spółka nie świadczy usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Cena wody (zł/m3)

4,12zł

4,45zł

Stawka opłaty abonamentowej

1,96zł

2,12zł

Grupa 3

Odbiorcy usług rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego, na rzecz których spółka świadczy również usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Cena wody (zł/m3)

4,12zł

4,45zł

Stawka opłaty abonamentowej

0,71zł

0,77zł

Grupa 4

Odbiorcy usług rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego, na rzecz których spółka nie świadczy usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Cena wody (zł/m3)

4,12zł

4,45zł

Stawka opłaty abonamentowej

1,41zł

1,52zł

Grupa 5

Odbiorcy usług w budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, na rzecz których spółka świadczy również usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Cena wody (zł/m3)

4,12zł

4,45zł

Stawka opłaty abonamentowej

0,93zł

1,00zł

Grupa 6

Odbiorcy usług w budynkach wielorodzinnych rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, na rzecz których spółka świadczy również usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Cena wody (zł/m3)

4,12zł

4,45zł

Stawka opłaty abonamentowej

0,38zł

0,41zł

Grupa 7

Odbiorcy usług w budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, na rzecz których spółka nie świadczy usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Cena wody (zł/m3)

4,12zł

4,45zł

Stawka opłaty abonamentowej

1,31zł

1,41zł

Grupa 8

Odbiorcy usług w budynkach wielorodzinnych rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, na rzecz których spółka nie świadczy usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Cena wody (zł/m3)

4,12zł

4,45zł

Stawka opłaty abonamentowej

0,78zł

0,84zł

 

Wysokość opłat za dostarczanie wody od 25 do 36 miesiąca

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena netto

Cena brutto

Grupa 1

Odbiorcy usług rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego, na rzecz których spółka świadczy również usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Cena wody (zł/m3)

4,12zł

4,45zł

Stawka opłaty abonamentowej

1,25zł

1,35zł

Grupa 2

Odbiorcy usług rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego, na rzecz których spółka nie świadczy usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Cena wody (zł/m3)

4,12zł

4,45zł

Stawka opłaty abonamentowej

1,96zł

2,12zł

Grupa 3

Odbiorcy usług rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego, na rzecz których spółka świadczy również usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Cena wody (zł/m3)

4,12zł

4,45zł

Stawka opłaty abonamentowej

0,71zł

0,77zł

Grupa 4

Odbiorcy usług rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego, na rzecz których spółka nie świadczy usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Cena wody (zł/m3)

4,12zł

4,45zł

Stawka opłaty abonamentowej

1,41zł

1,52zł

Grupa 5

Odbiorcy usług w budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, na rzecz których spółka świadczy również usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Cena wody (zł/m3)

4,12zł

4,45zł

Stawka opłaty abonamentowej

0,93zł

1,00zł

Grupa 6

Odbiorcy usług w budynkach wielorodzinnych rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, na rzecz których spółka świadczy również usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Cena wody (zł/m3)

4,12zł

4,45zł

Stawka opłaty abonamentowej

0,38zł

0,41zł

Grupa 7

Odbiorcy usług w budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, na rzecz których spółka nie świadczy usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Cena wody (zł/m3)

4,12zł

4,45zł

Stawka opłaty abonamentowej

1,31zł

1,41zł

Grupa 8

Odbiorcy usług w budynkach wielorodzinnych rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, na rzecz których spółka nie świadczy usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Cena wody (zł/m3)

4,12zł

4,45zł

Stawka opłaty abonamentowej

0,78zł

0,84zł

 

2. Wysokość opłat za odprowadzanie ścieków od 1 do 12 miesiąca

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena netto

Cena brutto

Grupa 1

Odbiorcy usług-dostawcy ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego, na rzecz których spółka świadczy również usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Cena wody (zł/m3)

6,63zł

7,16zł

Stawka opłaty abonamentowej

3,10zł

3,35zł

Grupa 2

Odbiorcy usług-dostawcy ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego, na rzecz których spółka nie świadczy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Cena wody (zł/m3)

6,63zł

7,16zł

Stawka opłaty abonamentowej

3,82zł

4,13zł

Grupa 3

Odbiorcy usług-dostawcy ścieków bytowych rozliczani w oparciu wskazania wodomierza lokalowego, na rzecz których spółka świadczy również usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Cena wody (zł/m3)

6,63zł

7,16zł

Stawka opłaty abonamentowej

0,70zł

0,76zł

Grupa 4

Odbiorcy usług-dostawcy ścieków bytowych w budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, na rzecz których spółka świadczy również usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Cena wody (zł/m3)

6,63zł

7,16zł

Stawka opłaty abonamentowej

2,79zł

3,01zł

Grupa 5

Odbiorcy usług-dostawcy ścieków bytowych w budynkach wielorodzinnych rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, na rzecz których spółka świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Cena wody (zł/m3)

6,63zł

7,16zł

Stawka opłaty abonamentowej

0,38zł

0,41zł

Grupa 6

Odbiorcy usług-dostawcy ścieków bytowych w budynkach jednorodzinnych i użyteczności publicznej rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, na rzecz których spółka nie świadczy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Cena wody (zł/m3)

6,63zł

7,16zł

Stawka opłaty abonamentowej

-

-

Grupa 7

Odbiorcy usług-dostawcy ścieków przemysłowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego

Cena wody (zł/m3)

12,72zł

13,74zł

Stawka opłaty abonamentowej

3,83zł

4,14zł

Wysokość opłat za odprowadzanie ścieków od 13 do 24 miesiąca

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena netto

Cena brutto

Grupa 1

Odbiorcy usług-dostawcy ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego, na rzecz których spółka świadczy również usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Cena wody (zł/m3)

6,63zł

7,16zł

Stawka opłaty abonamentowej

3,10zł

3,35zł

Grupa 2

Odbiorcy usług-dostawcy ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego, na rzecz których spółka nie świadczy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Cena wody (zł/m3)

6,63zł

7,16zł

Stawka opłaty abonamentowej

3,82zł

4,13zł

Grupa 3

Odbiorcy usług-dostawcy ścieków bytowych rozliczani w oparciu wskazania wodomierza lokalowego, na rzecz których spółka świadczy również usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Cena wody (zł/m3)

6,63zł

7,16zł

Stawka opłaty abonamentowej

0,70zł

0,76zł

Grupa 4

Odbiorcy usług-dostawcy ścieków bytowych w budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, na rzecz których spółka świadczy również usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Cena wody (zł/m3)

6,63zł

7,16zł

Stawka opłaty abonamentowej

2,79zł

3,01zł

Grupa 5

Odbiorcy usług-dostawcy ścieków bytowych w budynkach wielorodzinnych rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, na rzecz których spółka świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Cena wody (zł/m3)

6,63zł

7,16zł

Stawka opłaty abonamentowej

0,38zł

0,41zł

Grupa 6

Odbiorcy usług-dostawcy ścieków bytowych w budynkach jednorodzinnych i użyteczności publicznej rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, na rzecz których spółka nie świadczy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Cena wody (zł/m3)

6,63zł

7,16zł

Stawka opłaty abonamentowej

-

-

Grupa 7

Odbiorcy usług-dostawcy ścieków przemysłowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego

Cena wody (zł/m3)

12,72zł

13,74zł

Stawka opłaty abonamentowej

3,83zł

4,14zł

Wysokość opłat za odprowadzanie ścieków od 25 do 36 miesiąca

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena netto

Cena brutto

Grupa 1

Odbiorcy usług-dostawcy ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego, na rzecz których spółka świadczy również usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Cena wody (zł/m3)

6,63zł

7,16zł

Stawka opłaty abonamentowej

3,10zł

3,35zł

Grupa 2

Odbiorcy usług-dostawcy ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego, na rzecz których spółka nie świadczy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Cena wody (zł/m3)

6,63zł

7,16zł

Stawka opłaty abonamentowej

3,82zł

4,13zł

Grupa 3

Odbiorcy usług-dostawcy ścieków bytowych rozliczani w oparciu wskazania wodomierza lokalowego, na rzecz których spółka świadczy również usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Cena wody (zł/m3)

6,63zł

7,16zł

Stawka opłaty abonamentowej

0,70zł

0,76zł

Grupa 4

Odbiorcy usług-dostawcy ścieków bytowych w budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, na rzecz których spółka świadczy również usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Cena wody (zł/m3)

6,63zł

7,16zł

Stawka opłaty abonamentowej

2,79zł

3,01zł

Grupa 5

Odbiorcy usług-dostawcy ścieków bytowych w budynkach wielorodzinnych rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, na rzecz których spółka świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Cena wody (zł/m3)

6,63zł

7,16zł

Stawka opłaty abonamentowej

0,38zł

0,41zł

Grupa 6

Odbiorcy usług-dostawcy ścieków bytowych w budynkach jednorodzinnych i użyteczności publicznej rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, na rzecz których spółka nie świadczy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Cena wody (zł/m3)

6,63zł

7,16zł

Stawka opłaty abonamentowej

-

-

Grupa 7

Odbiorcy usług-dostawcy ścieków przemysłowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego

Cena wody (zł/m3)

12,72zł

13,74zł

Stawka opłaty abonamentowej

3,83zł

4,14zł

ZAŁĄCZNIKI:

ZGŁOŚ AWARIĘ tel. 530 621 663

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny