Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Aktualności

 

 

 

11.12.2015 Zaproszenie do składania ofert na "Sprawdzenie poprawności ksiąg i ich zamknięcia na dzień 31.12.2015 oraz prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2015

25.09.2015 INFORMACJA- o otrzymanym dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia-pompowni sieciowej w m .Olszanowo

25.09.2015 INFORMACJA - o otrzymanym dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie "Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w m.Jeziernik"

28.08.2015 OGŁOSZENIE - w dniu 28.08.2015 w godz.8-15 w miejscowości Olszanowo nastąpi przerwa w dostawie wody

17.07.2015 INFORMACJA -17.08.2015 dzień wolny od pracy zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki Nr 6/2015 z dnia 10.07.2015

13.07.2015  Zaproszenie do składania ofert  na wykonanie prac remontowych "Przebudowa węzła cieplnego rozdzielaczowego c o. i c.w.u w budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczenicy"

15.06.2015 OGŁOSZENIE -Przerwa w dostawie wody w dniu 16.06.2015 w godz. 22-24 ul.Przechlewska w m. Rzeczenica

26.05.2015 OGŁOSZENIE - Przerwa w dostawie wody w dniu 28.05.2015 oraz 29.05.2015 w godz. 8-15 w m. Jeziernik

09.03.2015 INFORMACJA

03.03.2015 OGŁOSZENIE - Przerwa w dostawie wody w dniu 04.03.2015 od godz 8-12  na ul.Człuchowskiej w miejscowości Rzeczenica  

18.02.2015 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego "Budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 582/5,583,584/3,584/1,628 w m.Jeziernik"oraz "Budowa pompowni sieciowej wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 48/1,47/1,432/4 w m. Olszanowo gm. Rzeczenica (załącznik zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE)

29.01.2015  Ogłoszenie > Przerwa w dostawie  wody w dniu 29.01.2015 od. godz.21 do godz.5 30.01.2015 w miejscowości Rzeczenica . Za wynikłe utrudnienie przepraszamy(ogłoszenie załącznik)

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Spółka z o.o ogłasza przetarg ofertowy na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (szczegóły ogłoszenia  zakładka  Zamówienia Publiczne)

 

 

AKTUALNOŚCI:

Życzenia świąteczno-noworoczne

Utworzono dnia 14.12.2015

Zaproszenie do składania ofert na sprawdzenie poprawnosci ksiąg i ich zamkniecia na dzień 31.12.2015 oraz prawidłowości sporządzenie sprawozdania finansowego za rok 2015

Utworzono dnia 11.12.2015

Informacja o otrzymanym dofinasowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku na realizację zadadania"Budowa stacji podnoszenia ciśnienia -pompowni sieciowej w m .Olszanowo"

Utworzono dnia 25.09.2015

Informacja o otrzymamym dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku na realizację zadania "Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w m.Jeziernik"

Utworzono dnia 25.09.2015

Ogłoszenie o zamówieniu na kompleksową dostawę energii elektrycznej do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy CPV-65.31.00.00.9;09.31.00.00-5

Utworzono dnia 30.07.2015

Zaproszenie do składania ofert -Przetarg ofertowy na wykonanie prac remontowych "Przebudowa wezła cieplnego rozdzielaczowego c.o. i c.w.u w budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczenicy

Utworzono dnia 13.07.2015

ZAŁĄCZNIKI:

ZGŁOŚ AWARIĘ tel. 530 621 663

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny