Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zamówienia Publiczne

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na zadanie pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej oraz budowa rowu melioracyjnego odprowadzającego ścieki oczyszczone z gminnej oczyszczalni do odbiornika na działkach nr 65/8, 66/1, 69/1 w m. Rzeczenica”.  

 

Dokumentacja wraz z ogłoszeniem została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

Platforma SmartPZP - Postępowanie ZP.271.1.2021

 

 

11.09.2020r. - Ogłoszenie przetargu - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Pogodnej  (dz. nr 1733/7) w Rzeczenicy

20.08.2020r. - Unieważnienie przetargu - Remont i przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach wykonywania zadania modernizacji przepompowni ścieków PS1 przy ul. Człuchowskiej w Rzeczenicy obręb Rzeczenica, działka nr 775/3

19.08.2020r. - Unieważnienie przetargu - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Pogodnej (dz. nr 1733/7) w Rzeczenicy

19.08.2020r. - Protokół z otwarcia ofert - Remont i przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach wykonywania zadania modernizacji przepompowni ścieków PS1 przy ul. Człuchowskiej w Rzeczenicy obręb Rzeczenica, działka nr 775/3

17.08.2020r - Protokół z otwarcia ofert - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Pogodnej  (dz. nr 1733/7) w Rzeczenicy

05.08.2020r. Ogłoszenie o przetargu - Remont i przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach wykonywania zadania modernizacji przepompowni ścieków PS1 przy ul. Człuchowskiej w Rzeczenicy obręb Rzeczenica, działka nr 775/3

03.08.2020r.Ogłoszenie o przetargu - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Pogodnej (dz. nr 1733/7) w Rzeczenicy

06.12.2019 Protokół z otwarcia ofert-Dostawa samochodu ciężarowego śmieciarki do odbioru odpadów komunalnych - w formie leasingu operacyjnego

27.11.2019 Ogłoszenie o przetargu - Dostawa samochodu ciężarowego śmieciarki do odbioru odpadów komunalnych - w formie leasingu operacyjnego

04.07.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ul. Białobórskiej w Rzeczenicy

25.06.2019 Protokół z otwarcia ofert - Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ul. Białobórskiej w Rzeczenicy

10.06.2019r. Ogłoszenie o przetargu - Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ul. Białobórskiej w Rzeczenicy

16.04.2019r. Ogłoszenie o przetargu - Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ul. Białobórskiej w Rzeczenicy

 

15.06.2018r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Wykonanie systemu sterowania i monitorowania przepompowni ścieków (19szt.) w gm. Rzeczenica oraz monitorowania pracy oczyszczalni ścieków wraz z systemem CCTV (1 szt.) w miejscowości Pieniężnica

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wykonanie systemu sterowania i monitorowania przepompowni ścieków (19 szt.) w gminie Rzeczenica oraz monitorowania pracy oczyszczalni ścieków wraz z systemem CCTV (1 szt.) w miejscowości Pieniężnica

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA - Wykonanie systemu sterowania i monitorowania przepompowni ścieków (19 szt.) w gm. Rzeczenica oraz monitorowania pracy oczyszczalni ścieków wraz z systemem CCTV ( 1 szt.) w miejscowości Pieniężnica

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - Wykonanie systemu sterowania i monitorowania przepompowni ścieków (19szt.) w gm. Rzeczenica oraz monitorowania pracy oczyszczalni ścieków wraz z systemem CCTV (1 szt.) w miejscowości Pieniężnica

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Wykonanie systemu sterowania i monitorowania przepompowni ścieków (19szt.) w gm. Rzeczenica oraz monitorowania pracy oczyszczalni ścieków wraz z systemem CCTV (1 szt.) w miejscowości Pieniężnica

15.06.2016 Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert zamówienie publiczne pn "Modernizacja sieci wodociągowej w celu zabezpieczenia wody dla mieszkańców wsi Pienięznica i Brzezie"

27.05.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -roboty budowlane "Modernizacja sieci wodociągowej w celu zabezpieczenia wody dla mieszkańców wsi Pieniężnica i Brzezie"

01.10.2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na kompleksową dostwę energii elektrycznej do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Sp. zo.o.

04.09.2015 Ogłoszenie sprostowanie o zamówieniu na kompleksową dostawę energii elektrycznej do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy

19.08.2015 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych "Roboty remontowe zewnetrzne-Hydrofornia Rzeczenica ,dz.nr 795/2

03.08.2015 Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury przetargowej na wykonanie prac remontowych"Roboty remontowe zewnetrzne  -Hydrofornia Rzeczenica .dz.nr 795/2"

03.08.2015 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych "Roboty remontowe zewnętrzne-Hydrofornia Rzeczenica , dz. nr 795/2"

30.07.2015 Ogłoszenie o zamówieniu na kompleksową dostawę energii elektrycznej do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy CPV-65,31,00,00-9;09.3.00.00-5

28.07.2015 Ogłoszenie przetarg ofertowy na wykonanie prac remontowych "Przebudowa węzła cieplnego rozdzielaczowego c.o.i c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczenicy"

28.07.2015 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ofertowego na wykonanie prac remontowych "Przebudowa węzła cieplnego rozdzielaczowego c.o. i c.w.u w budynku szkoły Podstawowej w Rzeczenicy

15.07.2015 Ogłoszenie o zamówieniu -roboty budowlane "Roboty remontowe zewnętrzne  -Hydrofornia Rzeczenica , dz.nr 795/1

13.07.2015 Ogłoszenie przetarg ofertowy na wykonanie prac remontowych "Przebudowa węzła cieplnego rozdzielaczowego c.o.i c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczenicy"

24.04.2015 Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert zamówienia publicznego "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami ul.Czrna działek nr 51,852 m.Rzeczenica

10.03.2015  Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert zamówienie publiczne "Budowa stacji uzdatniania wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 582/5;583;584/1;628 w m.Jeziernik

10.03.2015 Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert zamówienie publicznie "Budowa pompowni sieciowej wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 48/1;47/1,432/4 w m. Olszanowo gm Rzeczenica

08.04.2015 Ogłoszenie o zamówienie -roboty budowlane miejscowość Rzeczenica ul. Czarna

02.02.2015 Ogłoszenie o zamówienie - roboty budowlane miejscowość Olszanowo gmina Rzeczenica, miejscowoć Jeziernik gmina Rzeczenica

19.02.2015  Ogłoszenie o zamówienie-roboty budowlane miejscowość Olszanowo gmina  Rzeczenica , miejscowość Jeziernik gmina Rzeczenica

 

AKTUALNOŚCI:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wykonanie systemu sterowania i monitorowania przepompowni ścieków (19 szt.) w gminie Rzeczenica oraz monitorowania pracy oczyszczalni ścieków wraz z systemem CCTV (1 szt.) w miejscowości Pieniężnica

Utworzono dnia 25.10.2017

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA - Wykonanie systemu sterowania i monitorowania przepompowni ścieków (19 szt.) w gm. Rzeczenica oraz monitorowania pracy oczyszczalni ścieków wraz z systemem CCTV ( 1 szt.) w miejscowości Pieniężnica

Utworzono dnia 29.09.2017

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - Wykonanie systemu sterowania i monitorowania przepompowni ścieków (19szt.) w gm. Rzeczenica oraz monitorowania pracy oczyszczalni ścieków wraz z systemem CCTV (1 szt.) w miejscowości Pieniężnica

Utworzono dnia 25.09.2017

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert zamówienia publicznego pn "Modernizacja sieci wodociągowej w celu zabezpieczenia wody dla mieszakańców wsi Pieniężnica i Brzezie

Utworzono dnia 15.06.2016

Ogłoszenie o zamówieniu -roboty budowlane "Modernizacja sieci wodociągowej w celu zabezpieczenia wody dla mieszkańców wsi Pienieżnica i Brzezie

Utworzono dnia 27.05.2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na kompleksową dostawę energi elektrycznej do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Spółka z o.o.

Utworzono dnia 13.10.2015

ZAŁĄCZNIKI:

ZGŁOŚ AWARIĘ tel. 530 621 663

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny