Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne - definicja

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego

z dnia 22 czerwca 2017r.

Sygn. akt III SZP 2/16

 

  1. Przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017r., poz. 328) jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną, zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej;

 

  1. Przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017r., poz. 328) jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości.

 

więcej informacji na stronie  https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=13287

ZGŁOŚ AWARIĘ tel. 530 621 663

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny