Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Sp. z o.o. powstał w wyniku likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Gminy w dniu 20.06.2011 r.(Uchwała nr IX/60/11). Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki zakładu budżetowego.

W dniu 28.09.2011 został podpisany Akt Notarialny tworzący powstanie Spółki.Od tego czasu do momentu wpisu do KRS spółka działa jako spółka w organizacji.

W dniu 09.01.2012 r Aktem Notarialnym została skorygowana nazwa Spółki. W dniu 13.01.2012 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego wpisał Spółkę do Rejestru Przedsiębiorców pod numer KRS 0000408110 z Kapitałem Zakładowym w wysokości 981.400 zł.

Potencjał techniczny Spółki

Spółka eksploatuje następujące stacje uzdatniania wody: 

- Stacja uzdatniania wody w Rzeczenicy

- Stacja uzdatniania wody w Gwieździnie

- Stacja uzdatniania wody w Olszanowie

- Stacja uzdatniania wody w Brzeziu

- Stacja uzdatniania wody w Międzyborzu

- Stacja uzdatniania wody w Gockowie

- Stacja uzdatniania wody w Jezierniku

Spółka eksploatuje dwie oczyszczalnie ścieków:

- w miejscowości Rzeczenica o wydajności  650 m3  / dobę 

- w miejscowości Pieniężnica o wydajności  200 m3    / dobę

Spółka eksploatuje następujące  przepompownie ścieków:

- w miejscowości Rzeczenica       2 szt

- w miejscowości Gwieździn         3 szt

- w miejscowości Rzewnica          3 szt

- w miejscowości Olszanowo        2 szt

- w miejscowości Garsk                6 szt

- w miejscowości Breńsk              3 szt

- w miejscowości Gockowo          1 szt

- w miejscowości  Brzezie            4 szt

- w miejscowości  Pieniężnica      6 szt

- w miejscowości Międzybórz       5  szt

- w miejscowości Zalesie             1 szt

 

 

 

 

 

ZGŁOŚ AWARIĘ tel. 530 621 663

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny