Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Inwestycje finansowane WFOŚiGW

Czcionka:

www.wfosigw.gda.pl  

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Spółka z o.o. informuje, iż w roku 2019 przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zostało zrealizowane zadanie :

 

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Białobórska w Rzeczenicy

Wartość zadania                                  329 660,00 zł

Pożyczka  z WFOŚiGW w Gdańsku      263 720,00 zł

 

 

www.wfosigw.gda.pl  

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Spółka z o.o. informuje, iż w roku 2018 przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zostało zrealizowane zadanie :

 

Automatyka i monitoring oczyszczalni ścieków w miejscowości Pieniężnica i przepompowni ścieków na terenie Gminy Rzeczenica

Wartość zadania                                  264 498,00 zł

Pożyczka  z WFOŚiGW w Gdańsku      190 000,00 zł

Zadanie wiązało się z wykonaniem automatyki i monitoringu na przepompowniach ścieków w gm. Rzeczenica oraz Oczyszczalni ścieków w m. Pieniężnica. Wykonanie niezbędnej automatyki zawiadującej pracą urządzeń i instalacji technologicznych oraz elektrycznych na powyższych obiektach umożliwia zapewnienie i utrzymanie pełnej kontroli nad przebiegiem i utrzymaniem ciągłości procesów związanych z funkcjonowaniem gospodarki ściekowej związanej z przedmiotowym układem pompowni. 

 

www.wfosigw.gda.pl  

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka   z o.o. w Rzeczenicy,informuje ,iż w roku 2015 przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zostały zrealizowane zadanie :

 

Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w m.Jeziernik

Wartość zadania                                  189 150,00 zł

Pożyczka  z WFOŚiGW w Gdańsku      91 350,00 zł

Zadanie inwestycyjne wiązało się z wprowadzeniem zmian technologicznych warunkujących uzyskanie parametrów jakościowych wody odpowiadającym wskaźnikom określonym w:

→Rozporządzenie M.Z.z dnia 29 marca 2007 r Dz.U.R.P. Nr 61 poz.417 w sprawie jakim powinna odpowiadać woda dopicia i na potrzeby gospodarcze

→Rozporządzenie M.Z z dnia 20 kwietnia 2010r Dz.U.Nr.72 poz.466 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Realizacja przedmiotowego zadania  wiązała się z koniecznością modernizacji istniejącego ujęcia wody podziemnej wraz równoległym wprowadzeniem linii uzdatniania wody.W ramach inwestycji uporządkowana została gospodarka ściekowa związana z zagospodarowaniem wód popłucznych powstających w wyniku zachodzącego procesu technologicznego.                             www.wfosigw.gda.pl               

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Rzeczenicy informuje, iż w roku 2015 przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Gdańsku zrealizowały  zadanie:

 

Budowa stacji podnoszenia ciśnienia -pompowni sieciowej w m.Olszanowo

Wartość zadania                                   36 468,00 zł

Pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku      10 000,00 zł

Zadanie wiązało się z modernizacją stacji uzdatniania wody pod kątem rozbudowy pompowni sieciowej o element pompowni drugiego stopnia zlokalizowanej na sieci wodociągowej.Spowodowało to zapewnienie  warunków ciśnieniowych w sieci umożliwiających ciągłość zasilania dla osad kolonijnych zlokalizowanych na końcówkach sieci a tym samym umożliwiło znaczące zmniejszenie parametrów ciśnieniowych obrębie  stacji.


 

www.wfosigw.gda.pl   

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka   z o.o. w Rzeczenicy,informuje ,iż w roku 2016 przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zostało zrealizowane zadanie :

 

Modernizacja systemu dostarczania wody dla mieszkańców wsi Pieniężnica i Brzezie .

Wartość zadania                                  136 380,00 zł

Pożyczka  z WFOŚiGW w Gdańsku      109 100,00 zł

Efekt modernizacyjny związany był z kwestiami dotyczącymi parametrów jakościowych ujmowanej i rozprowadzanej wody ,jest on również ściśle związany ze względami ekonomicznymi warunkującymi zasilanie jednej stacji dwóch miejscowości .Uzyskano lepsze warunki jakościowe wody jak również stabilność ciśnienia w sieci wodociągowej co ma wpływ na stan zaopatrzenia i dystrybucji wody wsród odbiorców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WFOŚiGW - Monitoring

WFOŚiGW - Monitoring

WFOŚIGW w Gdańsku

WFOŚIGW w Gdańsku

ZGŁOŚ AWARIĘ tel. 530 621 663

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny